Breda,
10 november 2004 -  De arts heeft in mei 2003 aan een man die na een
omvangrijk herseninfarct stervende was een hoeveelheid van ongeveer 20
milligram morfine toegediend en enige tijd later een hoeveelheid van
ongeveer 5 gram dormicum.

Hij deed dit omdat de man te kampen had met
ernstige ademhalingsproblemen en daardoor ernstig te lijden had. Ten
aanzien van de patiënt was het voeren van een abstinerend (abstineren
is het afzien van verdere behandeling) en palliatief (pijnbestrijdend)
beleid afgesproken. Korte tijd na toediening van de 5 gram dormicum is
de patiënt overleden.

De officier van justitie heeft de arts
vervolgd wegens onder meer moord. De rechtbank heeft de arts
vrijgesproken, omdat niet bewezen is dat zijn opzet bij het toedienen
van genoemde medicijnen gericht was op het veroorzaken van de dood van
de patiënt. De toegediende medicijnen passen qua aard, hoeveelheid en
combinatie bij het voeren van een palliatief  beleid.

Bron: rechtspraak.nl