De rechtbank Groningen heeft de vrouw die
ervan werd verdacht haar vriend van de Martinitoren te hebben
geduwd vandaag vrijgesproken. Het openbaar ministerie heeft
veertien dagen geleden al vrijspraak gevorderd.

Hoewel de vrouw in eerste instantie
verklaarde dat zij haar vriend van de toren heeft geduwd - een
verklaring die zij overigens later weer introk – heeft de
rechtbank, op advies van de geraadpleegde psychiater, al haar
verklaringen in het kader van de bewijsvoering buiten beschouwing
gelaten, omdat die verklaringen niet betrouwbaar kunnen worden
geacht. Dit heeft te maken met het feit dat de vrouw lijdt aan een
persoonlijkheidsstoornis. Uit het daarnaast door TNO uitgevoerde
technisch onderzoek blijkt dat een sprong door het slachtoffer veel
waarschijnlijker moet worden geacht dan een duw (door de
vrouw).

Op grond van het ontbreken van bewijs is
de rechtbank tot een vrijspraak gekomen.

Bron: Rechtbank Groningen

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular