De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft
donderdagochtend twee mannen vrijgesproken van onder meer het
uitbuiten van illegalen in een Chinees restaurant in Eindhoven. Wel
werd een van hen veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht
maanden (waarvan drie maanden voorwaardelijk) voor het uit
winstbejag verschaffen van onderdak aan illegalen. Een andere
verdachte in de zaak staat later terecht.

De rechtbank stelt dat voor een
bewezenverklaring sprake moet zijn van een zeker initiatief en
actief handelen van de daders waarbij doelbewust misbruik wordt
gemaakt van de zwakkere/ kwetsbare positie van slachtoffers. De
rechtbank is van oordeel dat niet kan worden gezegd dat de
verdachten actief hebben gehandeld om de illegale Chinezen te
benaderen of te overreden in het restaurant te komen werken. Ze
hebben veeleer gereageerd op verzoeken –en in een aantal
gevallen zelfs op smeekbedes- van de Chinezen.

De rechtbank overweegt dat er weliswaar
sprake was van een maatschappelijk ongewenst geachte
arbeidssituatie door lange werkdagen (elf tot dertien uur), vijf
vrije dagen per maand, meerdere bedden op een slaapkamer en een
inkomen tussen de 450 euro en 800 euro per maand, maar dat brengt
nog niet mee dat er sprake was van een uitbuitingssituatie zoals
bedoeld in artikel 273f Wetboek van Strafrecht. Daarbij neemt de
rechtbank in aanmerking dat niet is gebleken dat de
werkomstandigheden op zichzelf (los van de lengte van de werkdagen)
slecht waren, het verdiende inkomen geheel ter vrije beschikking
stond van degene die het kreeg –kost en inwoning waren
gratis- en dat van geen van de Chinezen kan worden gezegd dat zij
in hun situatie redelijkerwijs geen andere keuze hadden dan te
werken en/ of te verblijven in het Chinese restaurant.

Bron: Rechtbank 's-Hertogenbosch