Arnhem, 11 maart 2005 - Een 62-jarige man is vandaag door de rechtbank
Arnhem vrijgesproken van moord en veroordeeld tot een gevangenisstraf
van 102 dagen wegens dood door schuld.

De man is op 1 augustus 2003 met zijn auto, met daarin als
medepassagier zijn echtgenote, de spoorwegovergang in Culemborg
opgereden, terwijl de spoorbomen al gedeeltelijk naar beneden waren en
de alarmbellen in werking. Hij heeft, nadat hij op de spoorwegovergang
is gestopt, de auto verlaten en is weggelopen. Daarna heeft een
aankomende trein de auto geschept. Ten gevolge daarvan is zijn vrouw
die in de auto was achtergebleven, overleden.

De verdachte heeft steeds gezegd dat hij niet weet hoe hij op de
spoorwegovergang terecht is gekomen. Hij zegt op dat moment een
black-out gehad te hebben. Uit de onderzoeksrapporten blijkt dat niet
valt uit te sluiten dat de man, door een combinatie van stress,
slaaptekort en een hoog temazepam gebruik (slaapmiddel), in een
sluimertoestand de spoorwegovergang is opgereden

Verder zijn geen feiten en omstandigheden gebleken die een dergelijke
sluimertoestand onaannemelijk maken dan wel wijzen op het tegendeel.
Daarom kan naar het oordeel van de rechtbank niet wettig en overtuigend
worden bewezen dat de man de opzet had zijn vrouw van het leven te
beroven..

De man wordt wegens dood door schuld veroordeeld tot een
gevangenisstraf van 102 dagen. Dat is gelijk aan de tijd die hij in
voorarrest heeft doorgebracht.

Bron: Gerechtelijke organisatie