Het bestuur van het fort Werk aan de Korte Uitweg is niet schuldig. Tot deze conclusie komt de rechtbank in Utrecht, afgelopen maandag. Zowel de voorzitter als de secretaris zijn vrijgesproken.

Het gaat hierbij om de toestemming in het fort een theehuis te mogen openen, afgegeven door het ministerie van LNV. De politiedienst van dit ministerie, de AID, heeft hiernaar een onderzoek ingesteld. Volgens de politiedienst is de verklaring onjuist, maar zijn er tijdens het onderzoek veel fouten gemaakt.

Zo heeft de AID op eigen houtje, zonder toestemming van de minister van LNV, twee jaar lang deze "kwestie" onderzocht. "De AID tracht opzettelijk de forten van de Waterlinie te laten sluiten, aldus het verwijt van de fortstichting. Inmiddels is het fort in Tull en 't Waal ieder weekeinde open voor publiek en is op het terrein tentkamperen mogelijk.`

Staatsbosbeheer heeft inmiddels het gehele terrein en de gebouwen in eigendom overgedragen voor een periode van 15 jaar, via erfpacht. Daarmee heeft Staatsbosbeheer bewust gekozen voor openstelling van de gebouwen en het terrein, na jaren van sluiting en verwaarlozing.

Daarnaast kan de erfpacht nogmaals verlengd worden. De fortstichting: "Wij beheren het terrein en kiezen bewust, met vrijwilligers, voor handhaving van de huidige rust en stilte. Het huidige gebruik vinden wij uitstekend".

Bron: Stichting Digitale Gemeente Houten