Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch
heeft vanochtend een 25-jarige man uit Eindhoven vrijgesproken van
moord op de eigenaar van een coffeeshop in Eindhoven. Het
gerechtshof concludeert dat niet is komen vast te staan dat de
verdachte op het tijdstip van de moord op de plaats van het delict
is geweest en dat hij op het moment van de moord in het bezit was
van de bij de moord gebruikte scooter.

Het gerechtshof acht de verdachte wel
schuldig aan het plegen van een mishandeling, maar legt hem
daarvoor geen straf op. Het hof voert hiervoor als reden aan dat de
verdachte ten onrechte zeventien maanden heeft vastgezeten nu hij
is vrijgesproken van moord.

Het gerechtshof merkt op dat uit het
dossier en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep de
indruk is gerezen dat de politie tijdens het onderzoek tegen de
verdachte onvoldoende afstand heeft genomen van de eigen
overtuiging dat de scooter, die enkele dagen na de moord in de
Karpendonkse plas is gevonden, was gebruikt door de schutter. Het
hof oordeelt bovendien dat de politie onvoldoende afstand heeft
genomen van de bemoeienissen van de familie van het slachtoffer.
Uit het onderzoek ter terechtzitting is onder meer gebleken dat de
politie na de terechtzitting van 1 november 2006 diverse getuigen
is gaan horen, nog voordat het hof het onderzoek had heropend en
zonder dat de verdediging op dat moment van die
onderzoekshandelingen in kennis was gesteld. De politie gaf de zus
van het slachtoffer daarbij uitgebreid de ruimte om getuigen aan te
voeren, zelfs tot in de verhoorkamer. Ook blijkt dat de teamleider
uitgebreid met haar sprak over de visie van de politie op de
onderzoeksresultaten.

De raadsman heeft op uitdrukkelijk verzoek
van verdachte geen beroep gedaan op de niet-ontvankelijkheid van
het Openbaar Ministerie. Het hof ziet in het belang van de
verdachte geen aanleiding om hiernaar ambtshalve onderzoek te doen
en laat het om die reden bij de constatering dat de geschetste
omstandigheden, hoe onrustbarend ook, de verdedigingsbelangen van
verdachte nodeloos hebben geschaad.

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch