Roermond, 14 maart 2005 ࢠDe politierechter van de rechtbank Roermond
heeft 14 maart 2005 een 38-jarige man uit Montfort, die verdacht werd
van het kweken van hennep in zijn woning, vrijgesproken. Dit omdat het
feit niet wettig en overtuigend is bewezen.

Begin november 2004 is door een toezichthouder van de gemeente Ambt
Montfort, hierbij vergezeld door een verbalisant, in de woning van de
verdachte gecontroleerd of er - in strijd met het bestemmingsplan -
detailhandelsactiviteiten plaatsvonden vanuit zijn woning.

Een toezichthouder mag tegen de wil van de bewoner een woning betreden als:

  • de betreffende bijzondere wet daarvoor een grondslag biedt à©n
  • als hij hiervoor tevens een machtiging van de burgemeester heeft op grond van de Algemene wet op het binnentreden.

De burgemeester van Ambt Montfort had een machtiging tot binnentreden
in de woning afgegeven met als doel te controleren of er in strijd met
de bepalingen van het bestemmingsplan werd gehandeld. Deze machtiging
was gebaseerd op de Woningwet. Volgens de rechter was dat oneigenlijk,
want controle van dàƒÆ’?e wet was niet het doel van het binnentreden. Het
juridisch kader van de controle is dan ook de Wet op de Ruimtelijke
Ordening. Maar deze wet biedt geen mogelijkheid voor het binnentreden
in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Het binnentreden van de woning is tegen de wil van de bewoner gebeurd.
De daarvoor gebruikte machtiging was in strijd met artikel 12, eerste
lid, van de Grondwet, door de burgemeester afgegeven. De rechter
oordeelde dan ook dat het binnentreden onrechtmatig was. Hij bepaalde
op grond van het voorgaande dat de bij de controle aangetroffen
hennepplanten daarom, in dit geval, in het strafproces niet als bewijs
mogen worden meegenomen. Dat betekent dat er in deze zaak onvoldoende
wettig en overtuigend bewijs voorhanden is, zodat de verdachte is
vrijgesproken.

Bron: Rechtbank Roermond