Het gerechtshof Arnhem (militaire kamer)
heeft vandaag een verdachte vrijgesproken van rijden onder invloed
omdat het ademanalyse-apparaat niet, zoals de wettelijke regeling
voorschrijft, werd bediend door een door de korpschef daartoe
aangewezen ambtenaar.

Het hof houdt vast aan het oordeel van de
Hoge Raad, die in een arrest van 20 december 1994 heeft beslist dat
dit voorschrift behoort tot de “strikte waarborgen”,
waarmee de ademanalyse is omgeven. Omdat het resultaat van de
ademanalyse niet mocht meetellen bleek er onvoldoende bewijs over
om tot een veroordeling te komen.

Het gerechtshof Leeuwarden kwam onlangs in
een arrest van 6 maart 2007 tot een ander oordeel.

Bron: Gerechtshof Arnhem