Het Hof Amsterdam heeft vrijdag de
veertien verdachten in de zogenoemde Nomads-zaak vrijgesproken van
medeplegen van moord dan wel doodslag op hun drie clubgenoten in
februari 2004.

Op 17 maart 2005 werden twaalf Hells
Angels in deze zaak door de Rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een
gevangenisstraf van 6 jaren terzake medeplegen doodslag op
één van de drie slachtoffers. De rechtbank achtte
moord niet bewezen en kwam tot de conclusie dat de verdachte Nomads
slechts verantwoordelijk geacht konden worden voor het medeplegen
van de doodslag op een van de drie omgekomen clubgenoten. De
officier van justitie had ten aanzien van alle verdachten
levenslange gevangenisstraf geeist voor de drievoudige moord.

Het Openbaar Ministerie ging in hoger
beroep tegen de uitspraak van de rechtbank.

Een uitgebreide behandeling in hoger
beroep volgde, nader onderzoek werd verricht, nieuwe getuigen
werden gehoord. Op 11 september 2006 zetten de advocaten-generaal
in hun requisitoir de visie van het Openbaar Ministerie op deze
zaak uiteen. Het Openbaar Ministerie meent dat uit feiten en
omstandigheden van voor, tijdens en na het ombrengen van de drie
clubgenoten kan worden geconcludeerd dat de slachtoffers om het
leven zijn gebracht tijdens een clubmeeting in het clubhuis en dat
alle twaalf aanwezige Nomads zich aan deze moorden als medepleger
hebben schuldig gemaakt. Door hun zwijgende en
niet-coöperatieve proceshouding hebben de verdachten geen
enkel inzicht gegeven in de gebeurtenissen om de feiten te
weerspreken.

De advocaten-generaal vorderden ten
aanzien van de twaalf op de clubmeeting aanwezige verdachten
primair 20 jaren gevangenisstraf terzake medeplegen moord en
subsidiair 15 jaren gevangenisstraf terzake medeplegen
doodslag.

Het Openbaar Ministerie beraadt zich thans
over het instellen van cassatie.

bron:OM