De folkloristische schutterijen
(schuttersgilden) krijgen een gedeeltelijke vrijstelling binnen de
Wet Wapens en Munitie. Personen die gebruik willen maken van de
grote historische buksen, zoals die worden gebruikt door
verscheidene schutterijen, hoeven niet verplicht lid te worden van
de Koninklijke Nederlandse Schutterij Associatie (KNSA). Dit
schrijft minister Hirsch Ballin aan de Tweede Kamer.

Dit lidmaatschap is een verplichting voor
alle personen in Nederland die gebruik willen maken van een wapen
voor sportdoeleinden en daarmee gelijkgestelde doeleinden.
Schutterijen in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland vonden dat het
folkloristische en traditionele karakter van hun activiteiten zich
niet verenigen met die van een reguliere schietvereniging. De
maatregel gaat 1 mei van dit jaar in. Tot die tijd is de
afgesproken overgangsperiode van kracht.

bron:MinJus