Tweede Kamer, Minister en diverse stakeholders bevestigen behoefte aan dergelijk initiatief

 

Arnhem - 23 oktober 2012. Sinds 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten van kracht. Ondanks diverse oproepen bevat deze wet helaas geen maatregelen die de kwaliteit van incassoactiviteiten en het toezicht hierop verbeteren. Daarom het initiatief BeterBetalen: een vrijwillig en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk voor incassoactiviteiten, gericht op incassodienstverleners en op organisaties met eigen activiteiten op het gebied van facturatie, debiteurenbeheer en incasso.

 

Bronnen bevestigen behoefte

Zo heeft de Tweede Kamer de Minister gevraagd om wettelijke eisen op te stellen voor de kwaliteit van incassoactiviteiten; de Minister heeft laten weten dit aan de markt over te willen laten. Ook benadrukt de Europese Dienstenrichtlijn het belang van een kwaliteitskeurmerk. Daarnaast laten diverse geïnterviewde stakeholders al weten dit initiatief toe te juichen en te ondersteunen. Tot slot geven de NVI en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden ook prioriteit aan verdere regulering van incassoactiviteiten.

 

Doelgroep en reikwijdte

BeterBetalen richt zich op incassodienstverleners en op organisaties met eigen activiteiten op het gebied van facturatie, debiteurenbeheer en incasso. Daarnaast richt het initiatief zich ook tot de klant, de debiteur, die hiermee te maken krijgt. Bij alle doelgroepen staat Maatschappelijk Verantwoord Incasseren centraal, met onder meer: juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en een gepaste bejegening. Vanaf de eerste factuur tot aan een juridische procedure.

 

Eisen aan het keurmerk

Het doel en de ambitie van dit keurmerk (kwaliteitsverbetering van en toezicht op incassoactiviteiten) brengt een flink aantal eisen met zich mee. Allereerst zijn dat de eisen van de Keurmerkentoets; opgesteld door de Consumentenautoriteit en het Ministerie van EL&I, zoals getoetst door de Raad voor Accreditatie. Nog meer eisen vloeien voort uit de aard van de ´incassobranche‘˜ en uit de aanpak waarmee dit keurmerk wordt gerealiseerd.

 

Informatiebijeenkomst en pilot

Op 22 november 2012 is de aftrap van het initiatief. Dan vindt een openbare informatiebijeenkomst plaats bij NH Jan Tabak in Bussum, gevolgd door een pilot. Geïnteresseerden voor de bijeenkomst en pilot kunnen zich op www.beterbetalen.nl of [email protected] inschrijven. Op de website is ook het whitepaper en de achtergrondinformatie te downloaden die aan BeterBetalen ten grondslag liggen.
EINDE PERSBERICHT


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen:

Organisatie Keurmerk BeterBetalen
Westervoortsedijk 50
6827 AT ARNHEM
T 026-711 5019
www.beterbetalen.nl
[email protected]