De politie Zuid-Holland-Zuid en de politie
Midden en West Brabant hebben op zaterdag 31 maart 2007 een grote
interregionale verkeerscontrole gehouden langs de rijksweg A27 ter
hoogte van Meerkerk. Het bijzondere aan deze controle is dat
medewerkers van de vrijwillige politie van beide korpsen de
controle organiseerden. Naast de tachtig mensen van de vrijwillige
politie deden ook politiemensen van het Joint Hit Team, Bureau
Identiteit en Documentfraude en de Vreemdelingenpolitie met de
controle mee. Verder verleenden medewerkers van het Korps
landelijke politiediensten, Rijkswaterstaat, de belastingdienst en
de ANWB hun medewerking. In totaal waren zo’n 140 mensen
actief tijdens de controle. Het doel van de controle is het
vergroten van de verkeersveiligheid. Zo is er onder meer
gecontroleerd op rijden onder invloed en de staat van het voertuig.
Daarnaast vond er controle plaats op de opiumwet, de
vreemdelingenwet en identiteit en documenten. De controle startte
omstreeks 17.00 uur en eindigde om 22.30 uur.

Resultaten

De politiemensen schreven zestig
bekeuringen uit. Hierbij zaten opmerkelijk veel bekeuringen voor
gladde banden. Ongeveer 65 autobestuurders kregen geen bekeuring.
Aan hun auto was een technisch gebrek, voornamelijk kapotte
verlichting. Medewerkers van de ANWB repareerden tegen kostprijs
deze gebreken en daarom kregen de automobilisten geen bekeuring. De
politie nam drie auto’s in beslag omdat deze niet verzekerd
waren. Vijf autobestuurders kregen Proces-verbaal omdat ze een te
hoog promillage hadden door alcoholgebruik. Overigens bliezen ruim
duizend verkeersdeelnemers bij de controle. Een autobestuurster
werd aangehouden omdat ze een valse naam opgaf. De vrouw vertelde
dat ze dat had gedaan omdat ze geen rijbewijs heeft.

Hoe word je vrijwilliger bij de
politie?

Het initiatief voor deze controle lag bij
de vrijwillige politie uit de regio’s Zuid-Holland-Zuid en
Midden en West Brabant. In de regio Zuid-Holland-Zuid zijn veertig
politievrijwilligers werkzaam. De politie Zuid-Holland-Zuid zoekt
nog steeds naar mensen die willen komen werken bij de vrijwillige
politie. Komend jaar zijn er tien opleidingsplaatsen voor
politievrijwilligers. De avondopleiding start in november 2007 en
duurt drie jaar. Als politievrijwilliger is de straat je
belangrijkste werkterrein. Politievrijwilligers houden onder meer
toezicht op alle zaken die voor de veiligheid en leefbaarheid een
risico vormen en treden zonodig corrigerend op. Ze worden
bijvoorbeeld ingezet bij grootschalige evenementen zoals
jaarmarkten, sportevenementen, koninginnedag, havenfeesten,
kermissen en projecten als bijvoorbeeld verkeers- en
alcoholcontroles. De taken van een vrijwilliger zijn te vergelijken
met die van een politiesurveillant. De minimale inzet van een
politievrijwilliger is 150 uur per jaar.

bron:Politie Zuid-Holland-Zuid