Minister Klink (VWS) wil dat
privéklinieken zich vrijwillig registreren. Hierdoor kan de
Inspectie beter toezicht houden. Als vrijwillige registratie niet
werkt volgens verwachting, bekijkt Klink of een registratieplicht
een mogelijke oplossing is.

Dit schrijft minister Klink in een brief
aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer vroeg de minister van VWS in
2006 een voorstel te doen voor een registratiesysteem voor
privéklinieken.

Toezicht

Sinds 2005 vallen privéklinieken,
net als andere zorginstellingen, onder de Kwaliteitswet, en daarmee
onder het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ).

Met een registratiesysteem is de inspectie
op de hoogte van het bestaan van een privékliniek. Hierdoor
kan de inspectie beter toezicht houden.

Lijst

In april 2007 komt op de website van de
IGZ een overzicht van privéklinieken, op basis van
vrijwillige aanmelding.

Klink verwacht dat patiënten deze
lijst ook gaan gebruiken. De registratie heeft daardoor voor de
klinieken ook (commerciële) waarde. Dit is volgens Klink een
stimulans voor de klinieken om zich aan te melden. Het is geen
reclame voor de kliniek wanneer die zich kennelijk niet vrijwillig
bij de IGZ wil aanmelden, schrijft de minister.

Registratieplicht

Klink wil vooralsnog geen verplichte
registratie invoeren. Met de huidige wet is een registratieplicht
juridisch niet mogelijk. Daarvoor zou een omvangrijke wetswijziging
of een nieuwe wet nodig zijn. Klink vindt dat op dit moment een te
zware maatregel.

Ook verwacht Klink dat een verplichte
registratie nauwelijks meer effect heeft dan een vrijwillige
registratie.

Wanneer blijkt dat de registratie op
vrijwillige basis niet het verwachte resultaat oplevert, wil Klink
alsnog bekijken of een registratieplicht de oplossing is.

Bron:VWS