Vrijwilligers in de palliatieve terminale
zorg (VPTZ) staan
mensen in hun laatste levensfase bij. Maandag werden ruim 1800 van
hen in De Reehorst in Ede "beloond" voor hun waardevolle inzet voor
hun medemens. De hele dag stond in het teken van aandacht en
waardering voor de vrijwilligers. De uitreiking van de "Prijs de
Vrijwilliger" vormde het sluitstuk.

In Nederland zijn meer dan 6700 mensen
actief als vptz-vrijwilliger. Zij bieden tijd, aandacht en
persoonlijke betrokkenheid aan mensen die niet meer beter worden en
binnen afzienbare tijd gaan sterven. Vorig jaar aan ruim 6200
mensen. Dankzij deze hulp en ondersteuning is het voor meer mensen
mogelijk om zelf te bepalen waar zij hun laatste levensfase
doorbrengen. De meeste mensen willen thuis overlijden. Maar dat is
vaak zwaar voor de naasten van de patient. Vrijwilligers kunnen dan
helpen om het samen tot een goed einde te brengen. Thuis, of in een
hospice, waar de thuissfeer zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Als
grootste winst van de aanwezigheid van de vrijwilligers noemen
clienten de praktische ondersteuning, de oprechte belangstelling en
betrokkenheid, en het gevoel er niet alleen voor te staan.
Gemiddeld waarderen de nabestaanden de inzet van de vrijwilligers
met een 8,7. Meer dan een kwart van hen zegt dat ze achteraf gezien
eerder de hulp van vrijwilligers hadden moeten inroepen.

Om de vptz vrijwilligers te bedanken
organiseerde het Landelijk Steunpunt VPTZ de
Landelijke Vrijwilligersdag. Een dag met nu eens aandacht voor de
vrijwilligers zelf. In de vorm van een afwisselend programma met
dertig workshops, muziek, verwenbehandelingen en andere
activiteiten. Aan het eind van de dag vond tevens voor de eerste
keer de uitreiking plaats van de Prijs van de stichting Prijs de
Vrijwilliger. Deze prijs bestaat uit een bronzen beeld en het
boekje "Doodgewoon helpen", waaraan onder anderen Huub Oosterhuis,
Els Borst, Ria Bremer en Kees Brusse hun medewerking verleenden.
Alle vrijwilligers kregen het boekje, dat vanaf volgende week in de
boekhandel verkrijgbaar is, gratis aangeboden. De bedoeling van dit
nieuwe initiatief is om de onmisbare en waardevolle inbreng van
vrijwilligers in onze maatschappij met enige regelmaat wat extra
aandacht en erkenning te geven.

bron:VPTZ