De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil vrijwilligers verlossen van verstikkende regels. Op die manier krijgen vrijwilligers weer ademruimte om hun maatschappelijk belangrijke functie uit te voeren. Hiertoe lanceert CDA-kamerlid Ger Koopmans een aanvalsplan tegen overbodige regelgeving. 'Vele duizenden vrijwilligers in de zorg, de sport, het jeugdwerk, het onderwijs en talloze andere organisaties worden horendol van alle regels en formulieren. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een leefbare samenleving en zouden in plaats van tegengewerkt juist gestimuleerd moeten worden', aldus Koopmans.  

Het aanvalsplan van de CDA'er omvat onder andere het vrijstellen van vrijwilligers van ARBO-regels en de arbeidstijdenwet, het verhogen van de maximale vrijwilligersvergoeding en het afschaffen van de onuitvoerbare verplichte verzekering voor vrijwillige verkeersregelaars. 
 
Daarnaast is de CDA fractie zeer bezorgd over de effecten van de uitspraak van het gerechtshof in Arnhem, waarin bepaald wordt dat vrijwilligers voortaan juridisch worden aangemerkt als flexwerkers. Het kabinet moet deze uitspraak analyseren en zo nodig de Flexwet wijzigen. Koopmans: 'Vrijwilligers zijn geen flexwerkers en door ze zo te oormerken creëer je weer een hele nieuwe lading problemen'.  
 
1. ARBO: 100% vrijstelling van ARBO voor vrijwilligers. 
2. Bedrijfshulpverlening: Toesnijden van BHV-regels op vrijwilligerswerk. 
3. Arbeidstijdenwet: Vrijstelling vrijwilligers van bepalingen uit de Arbeidstijdenwet. 
4. Schenkingsrecht: Sportvereniging definiëren als 'algemeen nut beogende instelling'. 
5. Hoogte vrijwilligersvergoeding: Verhogen vrijwilligersvergoeding tot 1.500 euro. 
6. Bureaucratie vrijwilligersvergoeding: Vervallen wekelijkse maximum voor vrijwilligersvergoeding. 
7. Gebruiksvergunning: Meer en betere afstemming tussen gemeenten voor gebruiksvergunning voor accommodaties voor vrijwilligers. 
8. Verkeersregelaars: Afschaffen van de verplichte verzekering voor vrijwillige verkeersregelaars bij sportevenementen. 
 
bron:CDA