Het vroegtijdig opsporen en in een aantal gevallen het verwijderen van
uitzaaiingen in de lymfklieren - de schildwachtklierprocedure -
vergroot uiteindelijk de overlevingskansen van patiënten met een
agressieve vorm van huidkanker (het melanoom) met ongeveer 35%.

Dit blijkt uit de eerste resultaten van een wereldwijde (Europa,
Verenigde Staten en Australië) studie onder meer dan 2000 melanoom
patiënten. Ook in Nederland wordt de schildwachtklierprocedure bij het
melanoom in enkele centra uitgevoerd. De afdeling chirurgische
oncologie van het VU medisch centrum vervult hierin een voortrekkersrol.

De voorlopige resultaten van de studie zijn bekendgemaakt door
studieleider professor Donald Morton tijdens een internationaal congres
in Los Angeles, USA. Het melanoom is een bijzonder agressieve vorm van
huidkanker die jaarlijks bij zo'n 2000 mensen in Nederland wordt
vastgesteld. Vaak is er sprake van veranderingen in een moedervlek
zoals jeuk, verkleuring of bloeden.

Tijdens een schildwachtklierprocedure worden de lymfeklieren van een
patiënt met huidkanker (melanoom) opgespoord met een licht radioactieve
stof en kleurstof. Deze klier wordt vervolgens verwijderd voor
microscopisch onderzoek. Wanneer uitzaaiing optreedt van een melanoom
vindt dit bijna altijd plaats via het lymfestelsel. Vanuit deze klier
kan de ziekte zich verder verspreiden. Als die eerste lymfeklier - de
schildwachtklier - geen kankercellen bevat, dan kun je er bijna zeker
van zijn dat ook de andere lymfeklieren niet zijn aangetast. Het
verwijderen van deze lymfklier geeft geen aanleiding tot blijvende
problemen voor de patiënt.

Doordat deze methode nu ook bewezen effectief is voor melanoom
patiënten, zijn voor vele honderden patiënten de vooruitzichten om te
genezen sterk verbeterd.

Het toepassen van het schildwachtklier onderzoek bij patiënten met een
melanoom wordt nu als 'standard of care' (de norm voor goede zorg)
beschouwd, net zoals dat geldt voor borstkankeronderzoek.

Bron: VU Medisch Centrum

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular