Vrolijke afvalmascottes in opvallende kleuren sieren sinds kort de afval inzamel voertuigen van de Afvalinzameldienst (AID) in de Kop van Noord Holland.

Met boodschappen zoals "Gun uw glas een nieuw leven!" en "Oud papier? De school of vereniging is er blij mee!" willen de mascottes mensen er op wijzen dat afval nog heel waardevol is. Als groente- fruit- en tuinafval, glas, papier, kleding, klein chemisch afval en grof huisvuil gescheiden worden aangeboden kan het bijna altijd worden hergebruikt. Dat is beter voor het milieu. Gescheiden afval gaat immers niet naar de verbrandingsoven, maar krijgt een tweede leven. Bovendien scheelt dit veel geld bij de verwerking van afval à©n bij de productie van nieuwe materialen. Hierdoor hoeft de afvalstoffenheffing minder te stijgen en zijn producten van gerecycled materiaal goedkoper. Groente- fruit- en tuinafval, glas, papier, kleding, klein chemisch afval en grof huisvuil horen dus niet thuis in de grijze rolemmer. De afvalmascottes vertellen graag waarom!

bron:Gewest Kop van Noord Holland