PvdA-wethouder Jacques van Geest van
Grave, oud-directeur van de Haagse woningcorporatie Staedion, is
door het ministerie van VROM aangesteld om onderzoek te doen naar
de crisis bij woningcorporatie AWV Eigen Haard in IJmuiden.
Ex-minister Winsemius besloot op de valreep van zijn ambtstermijn
dat een extern toezichthouder zou worden aangesteld.

Volgens Winsemius is gebleken dat er
sprake is van onwerkbare interne en externe verhoudingen. Hiermee
komt de volkshuisvesting steeds meer in het gedrang, aldus de
minister in een brief aan AWV Eigen Haard. De minister doet een
klemmend beroep op Bestuur en Raad van Toezicht om terug te komen
op eerder genomen besluiten.

Van Geest van Grave krijgt de opdracht om
binnen een maand te rapporteren over de wijze waarop binnen de
corporatie invulling wordt gegeven aan governance. Daarnaast zal
hij moeten bezien hoe kan worden gekomen tot genormaliseerde
werkverhoudingen, zowel intern als extern.

Zowel collega-corporaties als ook de
gemeente hebben eerder te kennen gegeven de contacten met de
corporatie tot het strikt noodzakelijke te zullen beperken. De
extern toezichthouder wordt gevraagd in de rapportage in te gaan op
de noodzaak een bewindvoerder aan te stellen bij de corporatie.

Bij AWV Eigen Haard is onrust ontstaan
nadat de Raad van Toezicht haar eigen voorzitter Hans Vinken eind
vorig jaar benoemde tot directeur-bestuurder, ondanks een klemmend
beroep van de minister dat niet te doen. De medewerkers van AWV
Eigen Haard hebben zich hevig verzet tegen de benoeming van Vinken.
Ook de Huurdersraad van AWV en de Commissie Aedescode hebben zich
hiertegen uitgesproken.

In de ledenraadvergadering van Aedes op 22
februari 2007 is de kwestie nader besproken. De ledenraad besloot
tot schorsing van het lidmaatschap voor de duur van twee
maanden.

bron:AEDEs