Minister Dekker (VROM) is verheugd over de financiële steun van vijf corporaties aan woningcorporatie Centrada uit Lelystad. De corporaties hebben hierover een overeenkomst getekend. Met de toezegging zijn de benodigde investeringen in de woningbouw in Lelystad door Centrada tussen 2005 en 2010 gewaarborgd. De totale opgave van Centrada bestaat uit de nieuwbouw van 1.300 woningen en de kwaliteitsverbetering van 6.500 woningen. De totale investering bedraagt 340 miljoen euro. Het college van de gemeente Lelystad moet nog reageren op de overeenkomst.

Centrada is sinds augustus 2004 op zoek naar hulp van collega corporaties. Met inspanning van Aedes vereniging van woningcorporaties heeft zich een aantal partijen gemeld. Woonstichting Leyakkers uit Rijen laat Centrada 105 seniorenappartementen bouwen. Goede Stede uit Almere, de Alliantie uit Huizen, Volkshuisvesting uit Geldermalsen en Woningbouw Achtkarspelen uit Buitenpost hebben voor 14 miljoen euro geïnvesteerd door leningen te verstrekken. Deze toezeggingen waren echter onvoldoende om de benodigde investeringen in de woningbouw in Lelystad door Centrada te realiseren.

Minister Dekker heeft om die reden op 14 juni 2005 de twintig rijkste corporaties verzocht aan te geven op welke wijze zij Centrada kunnen steunen. Medewerkers van het ministerie hebben daarover gesprekken gevoerd met deze organisaties. Vijf corporaties hebben zich nu gezamenlijk garant gesteld voor de nieuwbouwopgave voor sociale huurwoningen tot 2013. Het gaat om BrabantWonen uit Oss, Portaal uit Baarn, RWS uit Goes, SGBB uit Hoofddorp en Woongroep Holland uit Amstelveen.

bron:VROM