Het VROM Burgerplatform wil dat huizen een duidelijk zichtbaar energielabel krijgen. Dat kan buren ertoe aanzetten hun huis zuiniger te maken, bijvoorbeeld omdat huizenkopers eerder voor een energiezuinig huis zullen kiezen. Ook kan zo'n label, dat al bestaat voor onder andere auto's en wasmachines, in de straat leiden tot 'competitie' over wie het zuinigste huis heeft.

"Het VROM Burgerplatform legt de nadruk op marktwerking, bewustwording en financiële en fiscale maatregelen om woningen energiezuiniger te maken", aldus Saskia Bruines, voorzitter van het platform. "Laat het energielabel een rol spelen in de relatie tussen burgers en de markt; zorg ervoor dat burgers weten hóe ze energie kunnen besparen. Als maatregelen uitvoerbaar en herkenbaar zijn, zullen meer burgers meedoen. En zorg voor continuïteit van financiële maatregelen, zodat burgers erop kunnen vertrouwen dat niet alleen voorlopers gebruik kunnen maken van een regeling, maar ook mensen voor wie een energiebesparende investering minder vanzelfsprekend is."

Staatssecretaris Van Geel is blij met het advies van de burgers. "Ik beschouw het als een uitdaging om bij te dragen aan de juiste introductie van het energielabel. Net als u denk ik dat een relatief klein financiële prikkel mensen over de streep kan trekken om hun huis energiezuiniger te maken. De mogelijkheden daartoe ben ik samen met de mensen op mijn ministerie aan het onderzoeken." VROM werkt inmiddels aan een strategie om het energielabel op de markt te brengen. De staatssecretaris gebruikt de adviezen van het platform in zijn reactie op een motie uit de Tweede Kamer over financiële en fiscale maatregelen om energiezuinige maatregelen te bevorderen.

bron:VROM