'Europa moet het goede voorbeeld geven om
de bedreiging van klimaatverandering tegen te gaan'.
Staatssecretaris Van Geel (milieu) is verheugd dat de Europese
Commissie nu voorstelt om de uitstoot van broeikasgassen in de EU
drastisch terug te dringen.

De Europese Commissie wil dat
industrielanden gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen met 30%
in 2020 reduceren. Volgens Van Geel is dat een goede zaak. Als
andere industrielanden niet mee doen, dan wil de Europese Commissie
dat de EU in ieder geval zelf de uitstoot van broeikasgassen met
20% terugdringt. Volgens Van Geel is dat een minimum. 'Wat binnen
de EU Nederland precies gaat doen is aan het nieuwe kabinet',
aldus de demissionaire staatssecretaris.

Volgens Van Geel is het van groot belang
dat Europa leiderschap toont en het goede voorbeeld geeft:
'Klimaatverandering is één van de grootste
bedreigingen van deze eeuw. Vooral het smelten van het poolijs en
het ontdooien van de toendra's zijn bedreigend. Snelle actie is
nodig om klimaatverandering tegen te gaan.'

Staatssecretaris Van Geel vindt het
belangrijk dat rijke landen het goede voorbeeld geven, omdat
ontwikkelingslanden anders niet zullen volgen. Europa kan niet
alleen de wereldwijde klimaatverandering oplossen. Andere landen,
in het bijzonder de Verenigde Staten, zullen hun
verantwoordelijkheid moeten nemen. Ook snelgroeiende
ontwikkelingslanden, zoals China en India zullen een bijdrage
moeten leveren.

Van Geel vindt het een goede zaak dat met
het vastleggen van een minimum een helder signaal wordt gegeven aan
het bedrijfsleven. Hiermee behoudt CO2 ook na 2012 een prijs. 'Dit
zal de handel in CO2-emissierechten stimuleren', aldus Van
Geel.

Om de grote risico's van
klimaatverandering te beperken heeft de Europese Unie
alsuitgangspunt dat de temperatuur niet meer dan twee graden
Celsius mag stijgen ten opzichte van pre-industrieel niveau. Om
onder die grens te blijven heeft Van Geel tijdens het Nederlands EU
voorzitterschap in 2004 al ambitieuze doelen voorgesteld. Hij is
verheugd dat de Europese Commissie die ambitieuze lijn nu
doortrekt.

bron:VROM