Minister Dekker (VROM) heeft ongeveer 3,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten om lage inkomensgroepen te helpen bij energiebesparing. Deze groep huishoudens heeft vaak geen geld om energiebesparende maatregelen te treffen, maar krijgt wel een hoge energierekening. De 'Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens' heeft als doel projecten te starten waarmee deze huishoudens worden gestimuleerd om wel energie te besparen. De minister heeft hierover eerder dit jaar een circulaire gestuurd naar de gemeenten.

Projecten
In de projecten worden mensen met lage inkomens thuis door een team van professionals geholpen bij energiebesparing. Bijvoorbeeld door advies over het gebruik van de verwarming en het aanbrengen van eenvoudige energiebesparende maatregelen zoals tochtstrips, spaarlampen, waterbesparende douchekoppen enzovoorts hoort er eveneens bij. Daarnaast moet er binnen de projecten ook aandacht te zijn voor een gezond en veilig binnenmilieu.

Kenmerk van de regeling is dat de huishoudens niet direct het geld in handen krijgen, maar dat bepaalde projecten worden gesubsidieerd. Met name gemeenten, maar ook een kredietbank en een stichting gericht op het verstrekken van milieu- en energieadvies hebben projectvoorstellen ingediend. De minister heeft na advies van een speciaal daarvoor ingestelde commissie aan negen projecten subsidie verleend op basis van door hen ingediende voorstellen.
 
bron:VROM