De VROM-Inspectie heeft een fikse bijdrage
geleverd aan een veroordeling van een Brits bedrijf dat zich
schuldig heeft gemaakt aan internationale milieucriminaliteit. Het
Engelse bedrijf Grosvenor Waste Management kreeg deze maand van de
rechter van de Crown Court te Maidstone in Engeland een straf van
55.000 pond opgelegd.

Al eerder was bepaald dat het bedrijf
tevens de onkosten van 85.000 pond moet betalen aan de Environment
Agency. Omgerekend een bedrag van ongeveer 210.000 euro. Het
bedrijf heeft bekend dat zij opzettelijk grote hoeveelheden
huishoudelijke afvalstoffen uit Engeland illegaal hebben
geëxporteerd naar verschillende landen in Azië.

In januari 2005 hebben de VROM-Inspectie
en de douane op vijf locaties in Nederland in totaal rond de 1500
ton huishoudelijk afval geblokkeerd en teruggestuurd naar
Groot-Brittannië in samenwerking met de Britse autoriteiten.
Dit komt neer op een lading van 60 zeecontainers. Het huisvuil was
op de documenten vals omschreven als oud papier en was op weg naar
Hong Kong en China. De onderschepte afvalstoffen in Nederland zijn
een belangrijk onderdeel geweest van het grote strafrechtelijk
onderzoek in Groot-Brittannië. De Environment Agency heeft met
succes de hulp van het Nederlandse Openbaar Ministerie en de
VROM-Inspectie ingeschakeld. Naast de zendingen in Nederland zijn
er containers met afval gestopt in Thames Port, Southampton en
Indonesië.

EVOA

Op Europees niveau werken landen steeds
vaker samen op het gebied van milieuhandhaving. Eind 2006 is een
Europees project van start gegaan dat zich richt op de handhaving
van de EG-verordening 259/93 betreffende de in-, uit- en doorvoer
van afvalstoffen, in Nederland beter bekend als de EVOA. Dit
IMPEL-TFS Enforcement Actions Project streeft naar een gelijkmatig
handhavingsniveau van de EVOA binnen Europa. Er werken binnen dit
project 22 landen samen om de illegale export van afval naar
ontwikkelingslanden te voorkomen.

bron:VROM