De VROM-Inspectie heeft een dwangsom
opgelegd aan Prorail vanwege de geluidsoverlast die wordt
veroorzaakt door de goederentreinen op het baanvak
Groningen-Leeuwarden. De dwangsom bedraagt 10.000 euro per week met
een maximum van 2,5 miljoen euro.

Voorgeschiedenis

In november 2006 heeft de toenmalige
staatssecretaris Van Geel Prorail reeds aangeschreven omdat er
sprake was van geluidsoverlast. De gemeenten Tytjerksteradeel en
Zuidhorn drongen aan op maatregelen om een einde te maken aan de
overlast voor omwonenden. Diverse overleggen met Prorail hebben nog
niet het gewenste resulaat opgeleverd. Momenteel vinden
werkzaamheden aan de spoorbrug in Akkrum plaats waardoor Prorail
zich genoodzaakt ziet om het goederenvervoer tussen Leeuwarden en
Groningen tijdelijk te laten toenemen tot de werkzaamheden in
Akkrum zijn afgerond.

Dwangsom

Door het opleggen van de dwangsom verwacht
de VROM-Inspectie dat Prorail het goederenvervoer staakt, zolang
het vervoer in strijd met geluidwetgeving plaatsvindt. Prorail kan
tegen het besluit bezwaar en beroep aantekenen.

bron:Vrom