De VROM-Inspectie heeft in Gelderland en
Overijssel 38 vervallen gebouwen ontdekt die direct gevaar
opleveren voor omwonenden of voorbijgangers. In totaal bezochten 26
inspectieteams op 7, 8 en 9 november 234 vervallen complexen. De
bezoeken vonden plaats na een oproep aan inwoners van beide
provincies om melding te maken van dergelijke gebouwen in hun
omgeving.

De 38 gevaarlijke gebouwen zijn een groot
risico. Bijvoorbeeld omdat het vermoeden bestaat dat kinderen het
gebouw als speelplek gebruiken of omdat er losse stukken asbest
liggen. Zo hebben inspecteurs spelende kinderen van een dak van een
vervallen gebouw gehaald, waar de gaten invielen. In een gemaal aan
Alphen aan de Maas trof de inspectie veel asbest aan. Dit gemaal
wordt veel bezocht door jongeren en kinderen. In Apeldoorn heeft de
VI naar aanleiding van een tip van burgers een put
geïnspecteerd. Deze put was twee meter diep en bevatte stukken
metaal en asbest. Op de rest van het terrein lag eveneens los
asbest. Ook hier is de gemeente direct in actie gekomen.

Op een makkelijk te betreden terrein in
Angerlo is een gevaarlijke oude grasdrogerij geïnspecteerd.
Deze zomer nog is daar een illegale houseparty gehouden. In de
drogerij zijn gevaarlijke metalen objecten ontdekt met onder meer
asbest. Heel gevaarlijk was een overdekt waterbassin bij de
grasdrogerij, waarvan de houten deklaag bijna was doorgerot.

De gemeenten waarin de gevaarlijke panden
liggen, zijn door de VROM-Inspectie direct benaderd om maatregelen
af te dwingen bij de eigenaar of desnoods zelf maatregelen te nemen
om de situatie veiliger te maken. Het gaat dan in de meeste
gevallen om het plaatsen van een afzetting, zodat onbevoegden het
terrein en het pand niet meer kunnen betreden. Alle gemeenten
hebben toegezegd direct actie te ondernemen.

Naast de 38 gevaarlijke gebouwen, zijn er
ook nog 70 situaties waar geringe risico's zijn die op niet al te
lange termijn opgelost moeten worden. Een voorbeeld daarvan is een
caravanopslag in een gebouw met een asbestdak waar de gaten in
vallen. Ook zijn situaties aangetroffen die in eerste instantie
gevaarlijk leken, maar waar door de aanwezigheid van een goede
afzetting wordt voorkomen dat onbevoegden het terrein kunnen
betreden en zich zelf daarmee in een mogelijk onveilige situatie
brengen.

De oproep aan de burgers heeft goed
gewerkt. Maar liefst 14 van de 38 gevaarlijke gebouwen zijn door
burgers gemeld. Zonder hen waren deze vervallen complexen nu nog
niet geïnspecteerd.

bron:VROM