Bijna een kwart van de groepsaccommodaties in Brabant en Limburg is
niet veilig. Dit blijkt uit een onderzoek van de VROM-Inspectie naar de
veiligheid bij 85 groepsaccommodaties in deze provincies eind 2004. Het
gaat om gebouwen zoals kampeerboerderijen waar bijvoorbeeld scholen of
sportverenigingen een paar dagen logeren. Bij zeven van de 85 was de
situatie zo ernstig dat de gemeente, op verzoek van de VROM-Inspectie,
de zaak tijdelijk heeft gesloten. Inmiddels zijn de problemen bij deze
bedrijven opgelost. De VROM-Inspectie werkt er samen met gemeenten en
brancheverenigingen aan de onveilige situaties bij à¡lle
groepsaccommodaties te verhelpen.

Brancheorganisatie

Doel van het onderzoek was kijken of ondernemers zich aan de wettelijke
veiligheidsregels houden. Het gaat hierbij onder meer om regels die het
mogelijk moeten maken dat mensen snel en veilig kunnen vluchten bij
calamiteiten. Zo moet - bijvoorbeeld in slaapzalen waar gaskachels
staan - goede ventilatie gegarandeerd zijn om het risico op
koolmonoxidevergiftiging te beperken. Maar het gaat ook om regels die
de kans op het oplopen van een legionellabesmetting verkleinen. De 85
onderzochte groepsaccommodaties zijn nu, in samenwerking met de
gemeenten, voldoende veilig gemaakt voor de bezoekers.

Free riders

Samen met brancheorganisaties zoals Recron en Vekabo heeft de
VROM-Inspectie ook gekeken hoe eveneens bij de niet onderzochte
groepsaccommodaties de veiligheid kan worden verbeterd. Het gaat in
Brabant en Limburg om nog ruim 200 accommodaties bovenop de 85 bezochte
groepsaccommodaties. De brancheverenigingen kunnen hierbij namelijk een
belangrijke functie vervullen. Dit door het geven van voorlichting en
het bevorderen dat ondernemers elkaar aanspreken op de gevolgen van
slechte voorzieningen.

Op de zogenaamde 'free riders' hebben de brancheverenigingen amper
invloed. De ondernemers die de veiligheidsregels aan hun laars lappen,
zijn in de regel geen lid van een brancheorganisatie. Belangrijk is dat
gemeenten dit soort ondernemers, die ten koste van de veiligheid van
hun klanten geld willen verdienen, consequent aanpakken.

Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer