VROM is in juni de taskforce Luchtkwaliteit gestart. De taskforce een overlegplatform om samen met gemeenten en provincies de luchtkwaliteit te verbeteren. Ze moet de overheden informeren over en betrekken bij besluitvorming over luchtkwaliteit. Hiervoor inventariseert de taskforce onder meer ruimtelijke plannen die problemen opleveren voor de luchtkwaliteit.

Nederland hoort wat de luchtkwaliteit betreft met New York, delen van China en de Po-vlakte, tot de slechtste plaatsen ter wereld. Dit leidt tot gezondheidsproblemen. De taskforce Luchtkwaliteit is een van de maatregelen die VROM heeft genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De taskforce gaat samen met provincies en gemeenten proefprojecten (pilots) opzetten om knelpunten met luchtkwaliteit rond (toekomstige) infrastructuur, woningbouw en industrieterreinen op te lossen. De taskforce inventariseert voor 1 september alle knelpunten. VROM is inmiddels twee pilots gestart: de pilots 'Amsterdam A10 West' en 'Utrecht Centraal Station'.
Op 6 juli 2005 overlegt minister Dekker voor het eerst in deze taskforce Luchtkwaliteit met regionale en lokale bestuurders. De bestuurders worden in deze bijeenkomst geïnformeerd over de plannen van VROM voor de aanpak van de luchtkwaliteitproblematiek. Overheden kunnen vanaf 6 juli 2005 met vragen over luchtkwaliteit terecht bij een speciaal loket

bron:VROM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular