Op 18 juni startte het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een
voorlichtingscampagne om dieselrijders te stimuleren een roetfilter
aan te schaffen. De campagne is een vervolg op de eerder gevoerde
campagne waarin dieselrijders werden gestimuleerd een roetfilter te
plaatsen in hun bestaande dieselauto. Inmiddels weet 75% van de
dieselrijders dat zij 500 euro korting kunnen krijgen als zij een
roetfilter in hun bestaande dieselauto laten plaatsen. Het accent
van de voorlichtingscampagne ligt nu op het bekendmaken van een
kortingsregeling: 600 euro korting bij de aankoop van een nieuwe
diesel met roetfilter.

Aantal diesels met roetfilter stijgt
fors

Het aantal diesels met roetfilters begint
fors te stijgen. In het eerste kwartaal van 2007 zat in bijna 60%
van de nieuwe diesels standaard een roetfilter ingebouwd; twee jaar
eerder was dit 10%. Verder hebben inmiddels bijna 20.000 mensen een
retrofit roetfilter laten inbouwen in hun diesel; een half jaar
geleden waren dit er nog maar 500.

Roetfilter is effectief

Roetfilters zijn effectief om de uitstoot
van fijn stof terug te dringen. Roetfilters in nieuwe diesels
houden 99% van het roet tegen en de retrofit roetfilters 30 tot
70%. Eerder dit jaar verschenen artikelen van een onderzoeker aan
de TU Delft dat door retrofit roetfilters zeer fijne toxische
stofdeeltjes in de lucht zouden komen. Dit is vooralsnog niet
gebleken. Om ieder risico uit te sluiten verricht TNO nu extra
onderzoek. De uitkomsten hiervan zijn naar verwachting in september
beschikbaar.

Bedrijven geven goede voorbeeld

Steeds meer bedrijven laten roetfilters
plaatsen in bestaande diesels of schaffen bestel- of vrachtwagens
aan met een roetfilter. Zeven van deze bedrijven of organisaties
worden ten voorbeeld gesteld in een zogenoemde
ambassadeurscampagne. Deze ambassadeurs roepen andere bedrijven op
om ook voor roetfilters te kiezen. De ambassadeurs die op deze
manier invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen
zijn SITA, Van der Luyt, ANWB, Roteb, TNT, gemeente Breda en MCB
Nederland.

bron:VROM