De VROM-Inspectie verzoekt gemeenten en
provincies extra aandacht te besteden aan de certificatie van
vuurwerkopslagplaatsen. Uit een steekproef van de DCMR Milieudienst
Rijnmond en de brandweer Rotterdam bleek dat in een aantal gevallen
de certificatie of inspectie niet goed is uitgevoerd. Daarbij was
geen sprake van onveilige situaties.

Het Vuurwerkbesluit eist dat gemeenten en
provincies een programma van eisen (PvE) voor de vuurwerkopslag
goedkeurt. De opslag mag niet in gebruik worden genomen als hij
niet voldoet aan het PvE. De VROM-Inspectie heeft op 27 oktober
hierover een brief gestuurd aan gemeenten en provincies. De
inspectie heeft samen met DCMR en de Rotterdamse brandweer een
werkwijze afgesproken voor de inspectie van
brandbeveiligingsinstallaties. Die wordt nog verder uitgewerkt.

bron:VROM