Vooruitlopend op de uitkomsten van de
inventarisatie attendeert VROM asbestsaneerders op de mogelijkheid
om zich in te schrijven op de asbestsanering van de Otapan. Om geen
tijd te verliezen start VROM nu al met de
aanbestedingsprocedure
. Het streven is de asbestsanering in mei
2007 gereed te hebben.

Eind volgende week wordt de inventarisatie
van het schip en de hoeveelheid asbest aan boord afgerond.
Asbestsaneringsbedrijven kunnen vanaf vandaag
intekenen op deze sanering
. Half januari is duidelijk welk
bedrijf de sanering gaat doen, de start van de sanering is voorzien
op 1 februari 2007. Meer informatie staat in de
advertentietekst
die in diverse media is gepubliceerd.

bron:VROM