Zonne-energie blijkt het te winnen als populaire alternatieve
brandstofvorm voor de toekomst. 21% van de Nederlandse automobilisten
ziet het met de blik vooruit wel zitten om de auto met zonnepanelen uit
te rusten als dat mogelijk zou zijn. Gas/LPG en waterstof volgen op de
voet met elk 18% van de stemmen. Vrouwen gaan veel vaker voor
zonne-energie (30%) dan mannen (14%), die op hun beurt weer vaker
kiezen voor waterstof (24%) dan vrouwen (10%). Zo blijkt uit het Focus
on Cars onderzoek van Trendbox onder ruim 1000 automobilisten dat eind
2004 is gehouden.
 
 
Nu mobiliteit weer mag en de verwoede pogingen om de automobilist uit
de auto te krijgen tot het verleden behoren, wordt de noodzaak voor
alternatieve brandstofvormen alleen meer groter. Fossiele brandstoffen
zijn niet onuitputtelijk en de reductie van CO2 is wenselijker dan
ooit. Alleen personenauto's verbranden jaarlijks al 8 miljard liter
brandstof en de uitstoot nam sinds 1990 met ruim 20% toe. Zowel
autofabrikanten als brandstofproducenten zijn derhalve op zoek naar
alternatieve energievormen voor auto's in de toekomst.  
 
De enige alternatieve brandstofvorm die echt bekend is bij de
Nederlandse automobilist is gas/LPG (91% kent het in meer of mindere
mate). Dan volgt een middenmoot van elektra (45%), zonne-energie (38%),
lijnzaadolie (34%), waterstof (33%), biodiesel (33%) en hybride (27%).
Bio-ethanol (14%), fuell cell (11%) en perslucht (7%) sluiten de rij.
 
   
Natuurlijk bestaat er een verband tussen voorkeur en bekendheid, want
bio-ethanol, fuell cell en perslucht scoren ook nauwelijks als
voorkeursbrandstof in de toekomst. Toch zien we ook dat elektra met 45%
bekendheid slechts van 6% van de automobilisten de voorkeur krijgt. De
hoge bekendheid met gas/LPG die niet wordt vertaald in een hoge
voorkeur heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat deze
brandstofvorm ook ooit opraakt en bovendien bij verbranding niet geheel
vrij is van schadelijke emissie. Zonne-energie en waterstof, die al
bovenaan in de voorkeurslijst staan, doen het ten opzichte van de
bekendheid met deze alternatieve brandstofvormen helemaal goed. 
 
   
Dat we het voornamelijk in de alternatieve brandstofvormen en niet in
alternatief vervoer moeten zoeken, blijkt ook uit Life & Living,
het al vijftien jaar lopende trendonderzoek van Trendbox onder
inmiddels ruim 70.000 Nederlanders. We zien daar het aandeel
Nederlanders dat van mening is dat een auto noodzakelijk is al jaren
stabiel rond de 50% schommelt. Ook al weten we al jaren dat de auto
slecht is voor het milieu, we laten hem er al jaren niet voor thuis
staan. Ondanks dat de files langer zijn worden, is de Nederlander zelfs
in afnemende mate van mening dat er te veel auto's zijn en te veel
asfalt is (van 46% in 1994 naar 36% in 2004).   
   
Bron: Trendbox B.V.