Overval waar oorlog, onderdrukking en geweld is, zijn vrouwen in staat positieve veranderingen te bewerkstelligheden. Die ervaring deelt een internationaal gezelschap vrouwelijke vredesstichters, zelf vaak slachtoffer. Vijftien vrouwen uit conflictgebieden zijn in Nederland bijeen. Ze steunen elkaar en leren van hun verschillende manieren van geweldloze strijd.

Het gaat om dappere vrouwen, die veelal met gevaar voor eigen leven, leiding en richting geven aan verzet tegen onderdrukking en oorlogsgeweld. Wat hen bindt is dat ze op een geweldloze manier de strijd aangaan tegen alle mogelijke vormen van onrecht, waaronder ook fundamentalisme. De vrouwen zijn hier, met steun van de Nederlands regering, op uitnodiging van IFOR/WPP*.

De vrouwen uit 15 verschillende landen bespreken met elkaar problemen die ze zelf in eigen land ervaren: decennia strijd in het Midden-Oosten; de langzame weg naar democratie in Latijns-Amerika - inclusief smerige oorlogen - en bijvoorbeeld de onderdrukking van vrouwen en meisjes in landen als Afghanistan. De vrouwen hebben het vaak zelf aan den lijve ondervonden en zijn ertegen in verzet gekomen. Recente omwentelingen - zoals in Irak en Afghanistan - bevestigen de belangrijke rol die vrouwen spelen. Een goed voorbeeld van geweldloos verzet vindt nu plaats in Iran: vrouwen gebruiken make-up en onbedekte haren als teken van verzet.

De rol die vrouwen kunnen spelen is in 2000 erkend via resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de VN en ondertekend door Nederland: "Vrouwen spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en oplossen van conflicten en als vredesstichters..." en .."het belang van hun gelijkwaardige deelname en betrokkenheid bij het handhaven en bevorderen van vrede en veiligheid... ."

De vrouwen werken en leven in conflictgebieden in Argentinië, Bolivia, Brazilië, Colombia, Peru, Bougainville, Fiji, Papoea Nieuw-Guinea, Afghanistan, Egypte, Irak, Palestina and Turkije. Ze worden begeleid door Dr. Diana Francis en mevrouw Netsai Mushonga. Mevrouw  Mushonga komt uit Zimbabwe, waar ze oprichter is van de plaatselijk ´Fellowship of
Reconciliation/Zimbabwe Women Peacemakers Program'.

bron:IFOR