In de week van 6 t/m 12 maart is het vrouwenweek. Het is voor het eerst dat in Nederland een dergelijke week wordt georganiseerd. Op veel plaatsen in het hele land zijn er uiteenlopende activiteiten voor en door vrouwen. Het gaat om debatten, informatieve open dagen, cursussen e.d. op het gebied van werk, inkomen, scholing, kunst, cultuur en maatschappelijke deelname. In de week staan alle vrouwen centraal, maar een extra accent ligt op de positie van allochtone vrouwen.

De vrouwenweek is een initiatief van de ministers De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie). Beide bewindspersonen verrichten op maandag 6 maart de opening in Delft. Tijdens de vrouwenweek zal elke dag een eigen thema hebben. Zo staat de dag van gemeenteraadsverkiezingen (7 maart) in het teken van de bevordering van de opkomst van allochtone vrouwen bij deze verkiezingen. Op internationale vrouwendag (8 maart) worden tijdens een landelijk seminar in Amsterdam de nominaties voor de triomfprijs bekendgemaakt. Deze tweejaarlijkse prijs gaat naar een vrouw die zich bijzonder verdienstelijk maakt voor de integratie.
Voor de vrouwenweek is een speciale website geopend waar geïnteresseerden meer informatie kunnen vinden: www.vrouwenweek.nl. Hierop zijn zowel het landelijke programma als de lokale activiteiten te vinden.
bron:SZW