Het VSBfonds stelt in totaal 3,8 miljoen
euro beschikbaar voor de restauratie van zeven historische
buitenplaatsen in Nederland. Het betreft Kasteel Horn in Horn,
Landgoed Neercanne in Maastricht, Landgoed Twickel in Delden,
Landgoed Eikenrode in Loosdrecht, Kasteel Geldrop in Geldrop,
Landgoed Cannenburch in Vaassen en Landgoed Zuylestein in Leersum.
De toegezegde bedragen lopen uiteen van 30.000 euro tot ruim 1,3
miljoen euro per project.

In 2006 schreef het fonds voor het eerst
een tender uit voor de ondersteuning van

restauratieplannen van groenmonumenten. De
nu begunstigde groenmonumenten zijn de eerste resultaten van deze
tender. Het is de intentie van het VSBfonds om gedurende een aantal
jaren jaarlijks gemiddeld 5 tot 10% van het donatiebudget van 45
miljoen euro voor dit specifieke doel te bestemmen. Het VSBfonds
hoopt dat ook andere partijen, waaronder de overheid, dit voorbeeld
zullen volgen.

Belang van groenmonumenten

Groenmonumenten zijn van groot belang voor
het Nederlands cultuurhistorisch erfgoed. Bovendien is er vaak
bijzondere natuur aanwezig. Nederland telt ruim 1.200
groenmonumenten, waaronder 550 als complex beschermde historische
buitenplaatsen. De noodzaak van behoud en restauratie van deze
bijzondere categorie monumenten staat buiten kijf. Op dit moment is
er een grote achterstand in de restauratie van groenmonumenten en
dreigen hierdoor bijzondere natuur en waardevolle onderdelen van
ons cultuurhistorisch erfgoed voorgoed verloren te gaan. Het nieuwe
beleid is tot stand gekomen na intensieve samenwerking met de
Rijksdienst voor de Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten
(RACM) en de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische
Buitenplaatsen (PHB).

Bij de toekenning van financiële
steun wordt onder meer gekeken naar de noodzaak van de restauratie,
de cultuurhistorische waarde en de natuurwaarden van de
buitenplaats en de mate waarin de buitenplaats dienst doet als
natuurgebied voor omwonenden.

bron:Stichting VSBfonds