Politie Flevoland ziet in de laatste weken
van het jaar weer een toename van overlast veroorzaakt door
vuurwerk. Naast overlast door harde knallen worden er ook
vernielingen aangericht door zwaar vuurwerk.

Gevaar

In verschillende plaatsen in Flevoland
zijn afvalbakken en brievenbussen opgeblazen. In Zeewolde werd
vorige week een vuilnisbak vernield. Door de kracht van de explosie
belandde een zwaar stalen deel in een tien meter verderop staande
gevel van een winkelpand waar het projectiel dwars door de dubbele
beglazing sloeg. De politie wijst hiermee op het gevaar van het
gebruik van dergelijk vuurwerk. Daar waar het nu nog materiële
schade betreft zou dat ook persoonlijk letsel geweest kunnen
zijn.

Verkoop en afsteken

Het afsteken van vuurwerk is ook nog niet
toegestaan. Dit mag pas op 31 december vanaf 10.00 uur en duurt tot
1 januari, 02.00 uur. Vuurwerk wordt via de reguliere handel
verkocht op 28, 29 en 30 december.

Melding

De politie vraagt mensen alert te zijn bij
het afsteken van vuurwerk. Illegaal gekocht vuurwerk, zoals
strijkers, vlinderbommen en lawinepijlen, zijn verboden en kunnen
instabiel zijn en schade of letsel veroorzaken. Ook de illegale en
daarmee verboden opslag van en handel in vuurwerk kan voor een
omgeving gevaar opleveren. De politie vraagt aan mensen om
dergelijke gevallen te melden op 0900-8844 of via een anonieme
melding bij M op 0800-7000.

bron:Politie Flevoland