TPG Post ervaart toenemende overlast door extreme vuurwerkschade. TPG
Post constateert helaas dit jaar op sommige plaatsen in Nederland
eerder dan ooit flinke schade aan de rode brievenbussen door
vuurwerkvandalisme.
De post van klanten raakt hierdoor zwaar beschadigd, evenals de bus. Al
jaren wordt TPG Post rond de kerstperiode in telkens toenemende mate
geconfronteerd met overdadige vernielzucht van vuurwerkvandalen. 
 
 
Door vuurwerkvandalisme kunnen klanten minder makkelijk hun post in de
brievenbussen kwijt. TPG Post kenschetst de mate waarin
vuurwerkvandalisme tegenwoordig voorkomt als een maatschappelijk
probleem dat ieder jaar erger wordt. TPG Post is daarom genoodzaakt al
in een zeer vroeg stadium extra maatregelen te treffen om zoveel
mogelijk schade aan post van klanten en schade aan brievenbussen te
voorkomen.  
 
Maatregelen  
Op 1 november, ruim een maand eerder dan vorig jaar, is in heel
Nederland al gestart met het plaatsen van versmallers op de
inwerpopeningen van de brievenbussen ter voorkoming van vuurwerkschade.
Het gaat om brievenbussen op plekken waarvan uit het verleden helaas
bekend is dat zij al in een vroeg stadium vernield werden. TPG Post
beseft dat klanten hierdoor hun dikkere enveloppen niet in deze bussen
kunnen doen, maar het beschermt de post die wel door de versmaller kan.
Brievenbussen die in voorgaande jaren meerdere malen ernstig vernield
zijn, worden uiterlijk 27 december tijdelijk preventief verwijderd. TPG
Post sluit vanaf 31 december vanaf 13.00 uur tot en met 2 januari 14.00
uur alle brievenbussen. TPG Post streeft erna om vanaf 7 januari zo
snel mogelijk de brievenbussen terug te plaatsen.   
 
Preventie schade en toegankelijkheid dienstverlening  
TPG Post vraagt begrip voor het nemen van deze maatregelen.
Bereikbaarheid en service staan centraal in de dienstverlening aan
klanten, maar tegen vuurwerkbommen en grof geweld kan TPG Post niets
doen. Afgezien van de schade voor TPG Post, is dit een uitermate
vervelende situatie voor de klanten, die graag hun post, zoals gewend,
in de brievenbussen willen deponeren. Binnen dit maatschappelijk
probleem probeert TPG Post een balans te vinden tussen preventie en
toegankelijkheid. Door extra maatregelen te treffen wil TPG Post de
post van afzenders zoveel mogelijk beschermen. Het bedrijf doet er
alles aan om beschadigingen tegen te gaan en om de post van de klant
veilig van A naar B te krijgen.  

Bron: TPG Post

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular