Nog niet alle vuurwerkverkooppunten zijn klaar voor het vuurwerkseizoen eind december 2005. Er moeten nog de nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen voordat de branche volledig veilig is. Dit blijkt uit een onderzoek van de VROM-Inspectie dat de staatssecretaris van Milieu, Pieter van Geel, vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De VROM-Inspectie heeft de Branchevereniging Consumentenvuurwerk Nederland (BCN) en de Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB) gevraagd te bevorderen dat de bedrijven die eind 2005 vuurwerk willen verkopen op tijd aan de veiligheidsvoorschriften uit het Vuurwerkbesluit voldoen. Deze oproep is afgestemd met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Resultaten onderzoek 
Begin december 2004 voldeed de helft van de vuurwerkopslagbedrijven nog niet volledig aan de veiligheidseisen uit het Vuurwerkbesluit. Het ging hier vooral om sprinklervoorzieningen. Desondanks is de verkoop eind 2004 veilig verlopen. Dat komt omdat bij veel verkooppunten geen verkoop plaatsvond. Andere reden is dat bij andere verkooppunten op aandrang van staatssecretaris Van Geel versneld veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen. De VROM-Inspectie heeft daarnaast samen met IPO, VNG en OM een richtlijn uitgebracht voor het oplossen van uitvoeringsproblemen met sprinklers. 1100 tot 1200 verkooppunten hebben uiteindelijk eind 2004 vuurwerk verkocht. 
 
Risico 
De VROM-Inspectie verwacht dat er dit jaar enkele honderden verkooppunten bij  komen. Het gaat hier vooral om de verkooppunten die vorig jaar niet op tijd aan de veiligheidseisen konden voldoen. Door het periodieke karakter van de vuurwerkverkoop  
is de inspectie bang dat de verkooppunten te laat afspraken maken met onder meer de installateurs voor de installatie van sprinklers. Daarnaast moeten bestaande verkooppunten de sprinklers jaarlijks laten herkeuren. Ook hebben de bestaande verkooppunten te maken met een nasleep uit 2004 in verband met het wegvallen van de accreditatie van een inspectie-instelling die de sprinklers moet keuren. Door de branche nu al te wijzen op het komende vuurwerkseizoen, wil de inspectie een situatie zoals eind vorig jaar voorkomen. 
 
Vuurwerkbesluit 
De vuurwerkramp in Enschede, vijf jaar geleden, heeft onder meer geleid tot het opstellen van het Vuurwerkbesluit. Het besluit is in maart 2002 in werking getreden en stelt strengere eisen stelt aan de opslag van vuurwerk. Eind 2004 was de eerste verkoopperiode waarbij de verkooppunten moesten voldoen aan deze strengere eisen.  
Bedrijven die aan het Vuurwerkbesluit moeten voldoen, zijn onder meer bedrijven met een opslag van minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk. Deze bedrijven verkopen alleen aan het einde van het jaar vuurwerk. Hetzelfde geldt voor vuurwerkbedrijven met meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk of theatervuurwerk. 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan bedrijven die minder dan 10.000 kilo vuurwerk willen opslaan, provincies voor boven de 10.000 kilo. Deze overheden moeten ook controleren of de verkooppunten aan het Vuurwerkbesluit voldoen voordat vuurwerk wordt opgeslagen. Het gaat hier bijvoorbeeld om een goedgekeurd programma van eisen dat is beoordeeld door een erkende inspectie-instelling en een certificaat voor de sprinkler. 
 
 
bron:VROM