Donderdag heeft een meerderheid in het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin het zich krachtig uitspreekt tegen de toenemende homohaat in Europa. In deze resolutie wordt in het bijzonder de aandacht gevraagd voor de zorgwekkende situatie in Polen en de uitspraken gedaan door de Poolse Minister van Onderwijs.

D66-europarlementariër Sophie in ´t Veld: "Ministers hebben vanwege hun positie een bijzondere verantwoordelijkheid en hun uitspraken wegen nu eenmaal zwaarder. De Europese Raad en Commissie moeten daarom nu al ingrijpen en niet wachten op concrete acties van de Poolse regering. Nederlandse Minister Plasterk zou het initiatief moeten nemen binnen de Europese Raad om, indien de Poolse Minister van Onderwijs zijn uitspraken niet intrekt, hem desnoods te schorsen uit de Raad van Ministers van Onderwijs. De EU moet nu laten zien dat zij de fundamentele rechten van al haar burgers wil verdedigen.¨

 

Tijdens het debat van gisteren sprak ook de Raad zich over de kwestie uit. Het Duitse voorzitterschap benadrukte dat de Europese Unie een samenleving is met wederzijds respect voor elkaar en één waarin op actieve wijze elke vorm van discriminatie uitgebannen moet worden. Het gaf aan dat op dit punt een belangrijke verantwoordelijkheid ligt bij de lidstaten en dat het de taak van alle lidstaten is om het goede voorbeeld te geven.

 

VVD-europarlementariër Hennis-Plasschaert: "Mooie woorden natuurlijk, maar aan woorden alleen hebben we niet genoeg. Zeker gezien het antwoord dat ik eerder ontving van de Raad als reactie op door mij gestelde schriftelijke vragen. Hierin gaf de Raad aan dat "het de taak van de Commissie is om toe te zien op de toepassing van het Gemeenschapsrecht door de autoriteiten van de lidstaten." en dat "de kwestie nooit in de Raad besproken was." Het is nu tijd voor daadwerkelijke actie. Anders komt de geloofwaardigheid evenals het bestaansrecht van de Unie flink in gevaar. Enig zelfreinigend vermogen van de EU-lidstaten is van cruciaal belang voor de publieke beeldvorming over de Europese Unie. "

 

bron:VVD