De fracties van VVD en Groenlinks in de Alkmaarse gemeenteraad hebben aangekondigd vanavond een motie van afkeuring te zullen indienen tegen het door de achtereenvolgende colleges van burgemeester en wethouders gevoerde beleid inzake de vestiging van een brandweergarage. Onlangs is gebleken dat de voorgenomen bouw van een nieuwe brandweergarage met een extra steunpunt het probleem van onvoldoende bereikbaarheid van de hele stad binnen de geldende normen niet zal oplossen.

De Alkmaarse brandweer was jarenlang gevestigd in de binnenstad van Alkmaar. De groei van de stad in de jaren 80 van de vorige eeuw en de komst van een regionaal brandweerkorps deed de noodzaak van een nieuwe en grotere brandweerkazerne ontstaan. Aan de oostrand van de stad werd een plek gevonden waar een moderne brandweerkazerne is verrezen. In deze kazerne is ook een gemeenschappelijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulancedienst gevestigd. Uit metingen bleek echter dat de binnenstad, en het westelijk deel van de stad niet op tijd zou kunnen worden bereikt. De oude brandweerkazerne in de binnenstad werd daarom gehandhaafd als uitrukpost voor de brandweer. Enkele jaren geleden werd besloten om aan de rand van de wijk Alkmaar West een nieuwe uitrukpost te vestigen met een steunpunt aan de zuidrand van de binnenstad waar 1 brandweerauto zou worden gestationeerd. Vorig jaar bleek echter uiteen onderzoek op verzoek van de regiobrandweer dat ook deze oplossing niet zal voldoen aan de landelijke normen voor tijdige aanwezigheid van brandweer bij brand. De motie van afkeuring welke nu wordt ingediend heeft naar verwachting geen politieke gevolgen. De burgemeesters die veranwoordelijk waren voor de keuze's die zijn gemaakt zijn achtereenvolgens vertrokken naar Dordrecht en Bovenkarspel. De huidige burgemeester trof de erfenis aan en moet nu een nieuwe plek zoeken voor de extra brandweergarage.

bron:VVD Alkmaar