De Tweede-Kamerfracties van de VVD en PvdA - respectievelijk de woordvoerders Eric Balemans en Mariëtte Hamer - zijn verheugd dat de vijfdaagse schoolweek voor het primair onderwijs nu eindelijk in een wet is verankerd. De twee partijen konden zich van meet af aan niet vinden in de plannen van Onderwijsminister Van der Hoeven voor een vierdaagse schoolweek. Dankzij een amendement van PvdA'er Hamer cs. is nu de vijfdaagse schoolweek vastgelegd.

In het amendement is een flexibel element opgenomen waarbij scholen verplicht aan een vastgesteld aantal uren moeten voldoen, maar die wel op een beperkt aantal dagen naar eigen inzicht in kunnen vullen. In concreto behelst dit dat een school bijvoorbeeld een keer de hele woensdag les kan geven (in plaats van 's middags vrij), maar dan wel een hele vrijdag vrij kan geven. In het amendement Hamer wordt een zodanige oplossing maximaal zeven keer per jaar toegestaan. Dit is een verbetering omdat scholen nu minder makkelijk dagen vrij kunnen geven waardoor er problemen met opvang ontstaan.

Een ander pluspunt van de wetswijziging is de medezeggenschap van ouders op het punt van de zeven flexibele dagen. Ouders gaan beslissen of de school een dag vrijaf kan geven. Dit is gunstig voor vooral werkende ouders. Tevens is in het amendement een gelijkschakeling opgenomen van de lestijden van zowel de onderbouw als bovenbouw in het primair onderwijs. Dit betekent dat kinderen op dezelfde tijden klaar zijn met school wat weer een handreiking is voor ouders die hun kinderen op moeten halen.

bron:VVD