VVD-Tweede Kamerlid Stef Blok en zijn
PvdA-collega Staf Depla maken een eind aan de monopoliepositie van
verzekeraars bij het sparen van individueel pensioen
(lijfrenteproducten). Dit gaat ook gelden voor het opbouwen van het
fiscaal vrijgesteld kapitaal voor de hypotheekaflossing. Hiervoor
is woensdag hun aangepaste wetsvoorstel ingediend.

De initiatiefnemers gaan er alles aan doen
om het wetsvoorstel op 1 januari 2008 van kracht te laten worden
zodat huizenkopers en mensen die zelf willen (bij-) sparen voor hun
oude dag snel van deze regeling gebruik kunnen maken. Depla:
“Uit onderzoek blijkt dat verzekeraars hoge kosten in
rekening brengen. Daar moet een einde aan komen.” Blok vult
aan: “Het is ons er om te doen meer concurrentie te
bewerkstelligen, en zo de kosten te drukken.”

Kapitaal verzekering eigen huis

Uit onderzoek van de AFM, maar ook uit
onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat de verzekeraars
hoge kosten in rekening brengen. Hierdoor betalen huizenbezitters
een te hoge prijs voor hun hypotheek. Dit kan als het tegenzit
oplopen tot tienduizenden euro’s.

Consumenten kiezen nu massaal voor
beleggingshypotheken bij een verzekeraar omdat kosten daarvoor
fiscaal aftrekbaar zijn en opbrengsten fiscaal worden begunstigd.
Die subsidiëring uit de belastingmiddelen ontbreekt voor
hypotheeksparen bij de bank. Die fiscale achterstelling voor
hypotheeksparen bij de bank willen PvdA en VVD nu opheffen. Op die
manier kunnen consumenten eerlijk kiezen of ze alleen een
geblokkeerde bankbeleggingsrekening willen hebben of ook een
verzekering voor het geval ze te komen overlijden. De Vereniging
Eigen Huis steunt het voorstel.

Individueel pensioensparen

Het wetsvoorstel regelt dat individueel
pensioensparen (lijfrenteproducten) ook bij banken fiscaal wordt
ondersteund. Elke Nederlander krijgt AOW. Als je een hoger pensioen
wil moet je daar zelf voor sparen. Werknemers doen dat collectief
via pensioenfondsen en verzekeraars. Als werknemers een pensioengat
hebben mogen ze individueel bijsparen. De groeiende groep
zelfstandigen (vaak zonder personeel) moeten zelf voor hun
aanvullend pensioen sparen. Als zelfstandigen of werknemers
bijsparen via een lijfrentepolis wordt het door de fiscus
ondersteund. Op die manier wordt iedereen gestimuleerd om voor zijn
of haar oude dag te sparen. Op dit moment zijn mensen, die fiscaal
ondersteund individueel willen (bij-)sparen voor hun oude
dagvoorziening, gedwongen dit bij een verzekeraar te doen. De
uitvoering- en provisiekosten hiervan zijn hoog en ondoorzichtig.
Met dit voorstel willen de initiatiefnemers een einde maken aan de
gedwongen winkelnering bij verzekeraars door zelfstandigen en
mensen met een pensioengat ook de mogelijkheid geven om via een
geblokkeerde bankspaarrekening of een beleggingsrecht bij een bank
te sparen voor de oude dag. Zo ontstaat er een keuzemogelijkheid,
meer concurrentie en lagere kosten. Met dezelfde euro individueel
sparen voor het pensioen kan via een geblokkeerde spaarrekening of
beleggingsrecht bij een bank meer kapitaal worden opgebouwd dan via
de meeste lijfrentepolissen/koopsompolissen bij verzekeraars.

bron:VVD