"We leven in een land waar wel wordt toegestaan dat marihuana onder voorwaarden verkocht en gebruikt mag worden, maar waar de inkoop van de wietteelt illegaal verloopt. Daar sluiten we onze ogen voor. Dit is, in essentie, een onmogelijke situatie waar snel verbetering in moet komen", stelt Frans Weekers, justitiewoordvoerder voor de VVD-Tweede-Kamerfractie.

Weekers heeft gisteren, 2 november 2005, bij minister Donner aangedrongen op een experiment voor gereguleerde wietteelt. Er is nu een meerderheid in de Tweede Kamer voor dit idee. ,,Ik ben zeer verguld met het feit dat een meerderheid van de neuzen nu eenzelfde kant uit wijzen. De VVD is altijd voorstander geweest van legalisering van softdrugs in internationaal verband. Dan moet de teelt, mijns inziens, onbetwist ook legaal plaatshebben'', oordeelt Weekers. De liberaal beklemtoont dat het, in het begin, moet gaan om een experiment. Pas op het moment dat het experiment positief is beoordeeld en geëvalueerd, kan er worden overgegaan op het systematisch toepassen van de nieuwe regels.

Volgens de VVD snijdt het mes aan twee kanten. Zodra de wietteelt wordt gereguleerd, zal de illegale (thuis)teelt onvermijdelijk afnemen. Weekers: ,,Je ziet nu dat de georganiseerde misdaad als een spin in het web de wietteelt beheerst. Tevens beleven thuistelers hoogtijdagen. Dit kan simpelweg niet gedoogd worden. Dit omdat het illegale circuit zorgt voor verloedering van buurten en aanzetten tot criminele praktijken. Ook wordt er op dit moment enorm veel politiekracht gewijd aan deze zaak. Op het moment dat de wietteelt wordt gereguleerd, kun je politiecapaciteit vrijmaken voor aanpak van verloedering en andere criminaliteit.''

De VVD wil met deze stap de weg vrijmaken voor een gereguleerde beheersing van de softdrugs in Nederland. ,,We kunnen onze ogen niet sluiten voor de realiteit. De huidige situatie is onwenselijk en onhoudbaar. Er moet een eind worden gemaakt aan de overlast. Zo wil ik dus ook dat er een verbod komt op het gebruik van marihuana in de openbare ruimte. Thuis gebruiken en in coffeeshops is prima, maar daarbuiten moet het afgelopen zijn. Denk dan aan parken, winkelcentra, op straat en andere (hang)plekken waar het altijd voor overlast zorgt. We bieden nu een handreiking om constructief aan het drugsbeleid te werken, dan vind ik ook dat we ons hard moeten maken om de dagelijkse overlast in de kiem te smoren'', concludeert Weekers.

bron:VVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular