Voortvluchtige nazi’s zijn, direct
na de Tweede-Wereldoorlog, via de KLM naar Zuid-Amerika gevlucht.
Dit stelde luchtvaarthistoricus Marc Dierikx op 1 mei jl. in het
televisieprogramma Netwerk. Dierikx deed deze ontdekking op basis
van documenten uit Amerikaanse en Zwitserse archieven.

De VVD Tweede-Kamerfractie, bij monde van
Hans van Baalen, is geschokt door deze informatie. Van Baalen heeft
daarom in vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken opheldering
gevraagd. Hij wil dat de regering en de KLM openheid geven over de
gang van zaken destijds. "Het gaat er niet om de huidige KLM of de
huidige regering verwijten te maken. Dat is niet aan de orde.
Waarheidsvinding wel", aldus Van Baalen.

bron:VVD