VVD-Tweede-Kamerlid Ineke Dezentjà© Hamming roept gemeenten op de hondenbelasting af te schaffen. Aanleiding hiervoor is de onvrede van dierenartsen, die verplicht worden gegevens te verstrekken over hondenbezitters. Zo kunnen gemeenten makkelijker nagaan wie er een hond heeft en dus hondenbelasting moet betalen.

"Dierenartsen hebben weliswaar geen beroepsgeheim, maar hondenbezitters overhandigen de gegevens over hun viervoeters natuurlijk niet aan een arts om daarmee de gemeentelijke belastingdienst een handje te helpen", aldus Dezentjà© Hamming.

Daarnaast zadelt de gemeente met deze informatieplicht de dierenartsen op met extra administratieve lasten. De inningskosten van de hondenbelasting zijn sowieso buitenproportioneel hoog. Gemiddeld genomen is een gemeente à©à©nderde van de opbrengst kwijt aan het innen van de hondenbelasting. In sommige gemeenten is dat zelfs meer dan de helft. Het ontduiken van de hondenbelasting is een misdrijf.

Met deze stelling sluit Dezentjà© Hamming zich aan bij het onlangs verschenen rapport van de commissie-Eenhoorn. Daarin stelt de commissie voor de hondenbelasting op te heffen. Ineke Dezentjà© Hamming vindt dit een goed advies en roept gemeenten op de hondenbelasting af te schaffen.

bron:VVD