De Raad van State heeft gisteren haar advies uitgebracht over de Wet Toezicht Accountantsorganisaties. De Raad steunt daarin het beleid van de VVD en schuift daarmee de plannen van het CDA van tafel.

Eske van Egerschot, woordvoerder van de VVD, had om een advies gevraagd van zowel de Actal (adviescollege ter toetsing van administratieve lasten) als de Raad van State. De plannen van het CDA zouden volgens haar niet doorgevoerd kunnen worden, omdat zij in strijd zouden zijn met Europese regelgeving en tevens als bezwarend werden geacht door de accountantswereld. De Raad is tot dezelfde conclusie gekomen.

In een reactie op de adviezen stelt van Egerschot: "Nu is eindelijk de weg vrij om het aanzien van het accountantsberoep in ere te herstellen. Daarnaast hebben wij als VVD ervoor kunnen zorgen dat het MKB niet de dupe wordt van de grote boekhoudschandalen in het verleden. Het was een lange strijd, maar na zes nota's van wijziging is de Minister van Financiën de VVD tegemoetgekomen in haar eisen om het MKB zoveel mogelijk te ontzien. Nu wordt het tijd om het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer te sturen, zodat we na jarenlange debatten eindelijk wat rust kunnen brengen in de accountantswereld."

bron:VVD