In reactie op onjuiste berichtgeving dat VVD-leden hun stem voor de lijsttrekkerverkiezingen mogen herzien, stelt het VVD hoofdbestuur het volgende. "Er bestaat geen reglementair recht dat leden bij een ledenraadpleging meermaals mogen stemmen of hun stem mogen herzien. Elk lid mag bij een ledenraadpleging één stem uitbrengen. Dat kan op drie manieren: per telefoon, internet of post. Het is feitelijk onjuist dat leden nóg een keer mogen stemmen.
Stemmen per telefoon en per internet worden onmiddellijk digitaal verwerkt. Vanwege het stemgeheim is niet meer na te gaan wat iemand gestemd heeft. Deze stemmen zijn daardoor niet meer ongedaan te maken. Voor het stemmen per post krijgt ieder lid maar één stembiljet, dat na verzending niet meer kan worden gewijzigd. Als blijkt dat zowel digitaal is gestemd als per post wordt de stem per post niet meegeteld. Dat leden een eerdere stem per post laten vervallen door een latere digitale stem is geen reglementair recht, maar een onvermijdelijk gevolg van de mogelijkheid van het stemmen per post.

Er wordt ten onrechte de indruk gewekt dat hiervoor grote interesse bestaat. Bij het partijbureau hebben slechts tussen de tien en twintig leden gevraagd naar de mogelijkheid hun stem te herzien. Voorzover zij richtingen aangaven waarin zij hun stem zouden willen wijzigen, varieerden die."
bron:VVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular