VVD Minister Hoogervorst heeft oud VVD staatssecretaris Frank de Grave gevraagd als voorzitter van de nieuw op te richten Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De minister wil mogelijke kritiek op de uitvoering van het zorgsysteem op deze manier bijvoorbaat miniseren.

De Grave zal, samen met mevrouw Van Beek, dr. Homan en drs. Barendregt, voorbereidingen treffen voor de start van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het is de bedoeling dat het huidige College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) en het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG-ZAio) per 1 januari 2006 opgaan in de Nederlandse Zorgautoriteit.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt de ´marktmeester' in de gezondheidszorg en bewaakt, samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het verloop van de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet. De NZa komt (ook) op voor de belangen van de patiënten en verzekerden.
 
bron:VWS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular