Minister Henk Kamp van Defensie heeft zich
als lid van de VVD-fractie, kandidaat gesteld voor het
voorzitterschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Op woensdag 6 december a.s. zal de
verkiezing van een voorzitter om 14.00 uur plaatshebben. Mocht hij
verkozen worden dan zal hij direct als demissionair minister
aftreden.

bron:MinDef