Tijdens het algemeen overleg op 26 mei over de voortgang rond de Millennium Development Doelstelling (MDG) heeft de VVD de minister voor Ontwikkelingssamenwerking specifiek gevraagd naar de status rond het bereiken van deze doelstellingen in Afrika. In 2015 zullen ambitieuze doelstellingen moeten zijn bereikt voor, onder andere, de armoedevermindering, maar rapporten wijzen uit dat sinds 2000 er geen substantiële vooruitgang is geboekt en de ontwikkeling van Afrika stagneert en verslechtert.

Tegelijkertijd hebben landen zoals Engeland en Duitsland aangegeven niet aan hun financiële verplichtingen te voldoen om de doelstellingen te behalen. In het algemeen overleg met de Kamer gaf de minister aan dat er ook geen garanties zijn dat deze landen alsnog zich aan de afspraken zullen gaan houden. Deze informatie was reden voor de VVD om gerichte vragen te stellen over de voortgang rond de doelstellingen en de positie van het Nederlandse Kabinet hieromtrent.

De VVD wil weten wat er volgens de minister concreet is bereikt, hoe het komt dat ondanks de mondiale aanpak Afrika er op achteruit gaat, wat hiervoor de redenen zijn en welke beleidswijzigingen de minister mogelijk zal doorvoeren om de MDG alsnog tot een succes te maken. Tot grote verbazing en onbegrip was de minister tijdens het algemeen overleg niet bereid of niet bij machte op deze vragen te antwoorden. Ze verwees naar reeds bestaande rapporten over dit onderwerp wat vreemd is aangezien ze de conclusies van het belangrijkste rapport - die van de Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs over het behalen van de MDG's - niet onderschrijft. ,,De vermindering van de armoede in Afrika heeft voor de VVD prioriteit, om de drie seconden à©à©n dode in Afrika is onaanvaardbaar. De minister mag daarom niet lichtzinnig omgaan met dit onderwerp'', zegt Zsolt Szabo, woordvoerder Ontwikkelingssamenwerking. Hij vervolgt: ,,Het lijkt er steeds meer op dat deze minister niet voldoende op de hoogte is van onderwerpen die haar aangaan. Afgelopen jaar nog kon ze geen antwoord geven op de vraag van de VVD hoeveel geld van onze hulp verdwijnt in de zakken van corrupte Afrikaanse leiders. Het niet serieus willen of kunnen ingaan op vragen vanuit de Kamer is not done.''

Om te voorkomen dat ze de titel krijgt van 'de minister zonder antwoorden' stelt de VVD alsnog schriftelijk Kamervragen over het tot op heden falen van het behalen van de MDG's. In september vergaderen de wereldleiders over dit belangrijke onderwerp, het is daarom van het grootste belang dat de minister de Kamer op de hoogte stelt over de voortgang, gemaakte fouten en beleidsaanpassingen.

Indien de minister niet de moeite neemt de Kamer op een serieuze wijze te informeren, waardoor de Kamer haar controlerende taak onvoldoende kan uitvoeren, heeft het ook weinig zin om de premier zonder duidelijk mandaat over de MDG's, naar de VN op pad te sturen.

Ook al lijkt het erop dat de minister voor Ontwikkelingssamenwerking geen begin van een oplossing heeft voor de impasse waar de uitvoering van de MDG's zich in bevindt, zal de VVD in ieder geval alles op alles zetten om te voorkomen dat het Kabinet tijdens de VN top in haar hemd staat.

bron:VVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular