VVD woordvoerder Zsolt Szabo heeft de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Defensie om opheldering gevraagd over plunderingen voor de kust van Afrika van hulpgoederen bestemd voor de tsunamislachtoffers.
 

Het geven van noodhulp is voor de VVD een belangrijke prioriteit op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, maar deze hulp heeft alleen maar zin als het daadwerkelijk de slachtoffers bereikt. Dit betekent dat voedseltransporten voldoende beschermd dienen te worden om de eindbestemming te halen. Het incident met het schip voor de kust van Somalië dat voedselhulp van de Verenigde Naties transporteerde en door piraten is gekaapt, maakt eens te meer duidelijk dat de veiligheidssituatie steeds meer bemoeilijkt wordt en dat de noodhulptransporten beter beschermd dienen te worden. "Het is onacceptabel dat de tsunamislachtoffers in korte tijd voor de tweede maal worden getroffen door tegenspoed", aldus Szabo.

Nederland is een van de donoren van het Wereld Voedselprogramma van de Verenigde Naties en is derhalve tevens verantwoordelijk voor de veiligheidssituatie rond de transporten.

Aangezien ontwikkeling en veiligheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is het van belang dat Nederland ook in dit kader een geïntegreerd ontwikkelingsbeleid voert. De minister voor Ontwikkelingssamenwerking heeft geen schepen en logistieke middelen om piraterij tegen te gaan en de minister van Defensie is niet direct betrokken bij het Wereldvoedselprogramma. "Vandaar dat deze twee bewindslieden meer op dit vlak moeten gaan samenwerken en beide betrokken dienen te zijn bij het zoeken van een oplossing voor dit probleem", concludeert Szabo. De regering moet dus gewoon een aantal oorlogsschepen sturen.

bron:VVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular